top of page

Rams with Sigurjón Pálsson , designer from Iceland

Het IJslandse schaap is uniek in de wereld. Het is van de Noord-Europese schapenpopulatie die elders is verdwenen. Net als het IJslandse paard, het vee, de hond en de kip, zijn de schapen in IJsland ongewijzigd gebleven sinds de Vikingen daar in de negende eeuw geld meenamen. // Het IJslandse schaap is uniek. Het is een Noord-Europese schapenpopulatie die nergens anders ter wereld meer voorkomt. Net als het IJslandse paard, rund, hond en kip, zijn de schapen in IJsland bewaard gebleven sinds de Vikingen ze in de negende eeuw naar het eiland brachten

The Icelandic sheep is unique in the world. It is from the northern European sheep population that has disappeared elsewhere. Like the Icelandic horse, the cattle, the dog and the hen, the sheep have remained unchanged in Iceland since the Vikings took money with them there in the ninth century. // The Icelandic sheep is unique. It is a stock of North European sheep that no longer exists anywhere else in the world. Like the Icelandic horse, cattle, dog and hen, the sheep has been preserved in Iceland since the Vikings brought them to the island in the ninth century

 

 

RAMS

€ 48,00Price
  • H= 9 cm  w=11 cm

    box h 10 cm, w 13 cm, d 6 cm

bottom of page